YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI

İi Müdürlüğümüz toplantı salonunda 16.08.2016 tarihinde saat 15.00 da Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı yapılacaktır.