İl Müdürümüz Tarafından Kuruluşlarda Kalan Çocuklarımıza Karne Hediyesi Verildi

2016-2017 Eğitim –Öğretim Yılı 2. Dönem Başarı Belgesi almış çocuklarımızın başarılarını teşvik etmek amacıyla müdürlüğümüz bünyesinde çocuk evleri sitesindeki 21 çocuk, Çocuk Yuvasında 3 çocuk, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı evlerde kalan 27 çocuk, Koruyucu Aile hizmetinden yararlanan 25 Çocuğumuza hediye olarak birer ayakkabı ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen 100 temel eser serisinden kitapların seçilerek verilmesi uygun görülmüştür.

Çocuklarımızdan 43 Teşekkür, 31 Takdir ve 3 çocuğumuz Onur belgesi alarak başarı göstermişlerdir. 35’i kız 41 çocuğumuz ise erkek olmak üzere 76 çocuğumuz başarı belgesi almıştır.

Başarı belgesi alan çocuklarımıza hediye vererek ödüllendirmek başarılarını teşvik etmek, ayrıca diğer çocuklarımıza da bu konuda örnek teşkil etmesi ve motive olmalarını sağlamak amacıyla ödül merasimi yapılarak 06.07.2017 tarihinde il müdürlüğümüzün Zeugma toplantı salonunda saat 15.00 ‘te hediyeleri takdim edilecektir.