İl Müdürümüz Mustafa YILDIRIM' ın "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" Mesajı

Otizm spektrum bozukluğu yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan, çocuktan çocuğa belirtisel  farklılıklar  gösteren,    daha çok  kişiler arası iletişim, sosyal ilişki ve  kısıtlı ilgi alanlarında problem yaşanılmasına sebep olan   Gelişimsel  Nörobiyolojik bir bozukluktur. Genetik ve çevresel faktörler otizme yol açabilmektedir. Otizm spektrum bozukluğunun çocuk yetiştirme özellikleri, ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi bulunmamakta,  her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede kısaca  her toplumda görülmektedir.

Maalesef günden güne görülme sıklığı artan otizm 68 kişiden birinde görülmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalara göre 2030 yılından sonra her iki çocuktan birinde görüleceği öngörülmektedir. Bundan dolayı önleyici tedbirlerin alınması, gerekli çalışmaların yapılması için  erken tanı çok önemlidir. Otistik çocuklarımızın sosyal hayatta yer alabilmeleri,  kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri,  ayakları üzerinde durarak  hayata tutunmaları için erken yaşta eğitim, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve farklı ilgi alanlarına yönlendirilmeleri çok elzemdir. 

Otistik çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu belirtir,  2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmasını, hep beraber deniz ve gökyüzünün renginde  “otizm için mavi bir ışık”  yakacağımız yarınlar dilerim.                                                                                                                                                                                  Mustafa YILDIRIM
                                                                                                                                                            Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü