2018 ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME VE EKPSS – KURA BAŞVURU TAKVİMİ

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin  “EKPSS ve kura duyurusu”  başlıklı 7 nci maddesinde engelli memur alımına ilişkin sınav ve/veya yerleştirme takviminin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin(ÖSYM) görüşü alınarak her yılın Ocak ayı içerisinde duyurulacağı belirtilmiştir.
 
Bu bağlamda, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı(EKPSS) ve Kura başvurularına ilişkin takvim belirlenmiştir.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS) başvuru süreci 6 - 21 Şubat 2018, kura başvuruları ise 2 – 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. EKPSS başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvurular 13-14 Mart 2018, kura başvuru süresini kaçıran adaylar ise geç başvurularını 29 – 30 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirecekleridir.
Adaylar başvurularını aşağıdaki hususlar doğrultusunda gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 • İlk defa sınava girecek adaylar ile 2012 ÖMSS, 2014 ve 2016 EKPSS’ ye girip ENGEL DURUMU DEĞİŞEN adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenmesi gerekmekte olup aşağıda belirtilen kurumlarımızın birine başvurmaları gerekmektedir.
 • 2012 ÖMSS ile 2014 ve 2016 EKPSS’ ye başvurup kaydı alınan adaylardan bilgilerinde düzeltme veya değişiklik olmayanlar için TEKRAR Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR, adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden kayıtlarını YENİLEYECEKTİR.
 • 2012 ÖMSS ile 2014 ve 2016 EKPSS’ ye başvurup EĞİTİM DURUMU ile diğer bilgilerinde düzeltme ve değişiklik talep eden adaylar,  EKPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM Başvuru Merkezlerinde kayıtlarını yenileyecektir. Ayrıca bir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi almalarına GEREK YOKTUR.
 • Adayların sınav başvuru sürecinde geçerli süreli engelli sağlık kurulu raporları kabul edilecektir.
 • EKPSS veya kura ya başvuracak engelli adayların 65 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
 • Engelli adaylar “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi” ni aşağıda belirtilen kurumlarımızın birinden temin edebileceklerdir.
 • Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 • Nizip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
 • İslahiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
 • Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
 • Başvuru sırasında engelli adayların yanında bulundurması gereken belgeler;
 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı veya aslı gibidir örneği
 • Diplomanın aslı veya aslı gibidir örneği
 • Kimlik fotokopisi