Tüm Kuruluşlarımızın Dikkatine! Yıllık İzinlerin İptali Hk.!

18 Temmuz 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29774 (Mükerrer)
GENELGE
Başbakanlıktan:

Konu :   Yıllık İzinlerin Kaldırılması
GENELGE
2016/16
Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır.
Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                                                                       Binali YILDIRIM
                                                                                                                              Başbakan
 

Sonraki Sayfa: Aile Sosyal Destek Programı(ASDEP) Oryantasyon Eğitimi Ders Konuları

Önceki Sayfa : İLİMİZDEKİ TERÖR EYLEMİ SONRASI PSİKO-SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARIMIZ