"AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI" KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE DANIŞMA YÖNLENDİRME / ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI İLANI

Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

Başvuru şartnamesi aşağıdadır:


GAZİANTEP AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE
“AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP)-DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.
 
 GENEL BİLGİLER
Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere tercihen 25 bayan ve 25 erkek olmak üzere toplam 50 kişi özel hizmet alımı Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.
Başvurular 15 Mart – 24 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların; istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 
Mülakata hak kazanan kişilerin listesi ve mülakat tarihleri Müdürlüğümüz web sayfasından daha sonra ilan edilecektir.
 
 GÖREV ALINACAK SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ

 1. Şahinbey Sosyal Hizmet Merkezi       (22 kişi)
 2. Şehitkâmil Sosyal Hizmet Merkezi     (14 kişi)
 3. Nizip Sosyal Hizmet Merkezi              (8 kişi)
 4. İslahiye Sosyal Hizmet Merkezi          (4 kişi)
 5. Araban Sosyal Hizmet Merkezi          (2 kişi)
 
 BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,  hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş  olmak,
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terror örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması.
 7. Ülkenin heryerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat engeli bulunmayan,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 Lisans yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvuru Kabul edilecektir.) 
 10. Başvuruda bulunan adayların İl Müdürlüğünce tercihen bay ve bayan olmak üzere kendi kategorilerinde en yüksek puana gore yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten çıkması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir.)
 
İSTENECEK BELGELER
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2-Adli Sicil Kaydı
3-Askerlik durumu itibari ile askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzafık hizmetini yapmış yahut en az  2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmasını gösterir belge.
4-Sağlık Raporu Tek Hekimden
5-Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümlerinden en az lisans mezunu olmak.
6-Diploma Aslı ve Fotokopisi
7-2015-2016 KPSS-P3 Sonuç Belgesi
8- 2 Adet vesikalık fotoğraf
9- E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi
 

Başvuru formu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ASDEP BAŞVURU FORMU.pdf
 

Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
            Telefon : 0342 2316521-0342 2316522- Faks : 0342 2316520
                      Adres: Budak Mh. Fevzi Çakmak Bulvarı No:104 Şehitkâmil/Gaziantep

                                                                      E-posta  : gaziantep@aile.gov.tr